MinFam vänder sig till verksamheter som bedriver vård och omsorg inom HVB, familjehem, träningshem, jourhem och LSS.

 Se video

Vår produkt

MinFam är framtidens journalverktyg för dig som prioriterar användarvänlighet, effektivitet samt önskar ett system som tryggar er verksamhet genom att påvisa om viktiga dokument saknas.

MinFam
Våra funktioner

Säkerhet i fokus

Tvåfaktorsautentisiering

Tvåfaktorsautentisering innebär användning av två olika autentiseringstekniker i kombination, till exempel ett lösenord och en mobiltelefon. Vanligen används dels något användaren innehar och dels något användaren känner till.

Krypterad molntjänst

All information lagras på krypterade molntjänster för att garantera högsta säkerhet på lagrad information.

Referens

Vad säger våra kunder om vår produkt

 • “MinFam är ett lättanvänt journalsystem som har hög användarvänlighet. Sidan utvecklas och förbättras ständigt och jag som användare har möjlighet att påverka och komma med förslag på vad som saknas.”

  — Erika Larsson - Verksamhetschef Simul CC

 • “MinFam är ett bra övergripande system som tillhandahåller samtliga samverkande parter kring barnet ett enkelt men innehållsrikt verksamhetssystem. Fördelarna är förutom att myndigheterna och utförarna använder samma system att man kan ta del av varandras rapporteringar, granska dokument samt genom flödet följa allt som sker kring barnet.”

  — Sibtain Govani - Verksamhetschef Laniakea Hem

 • “Sedan SH Omsorg bytte från tidigare journalsystem till MinFam har den digitala kommunikationen inom verksamheten förbättrats avsevärt. Vår personal är eniga om att bytet till MinFam var helt korrekt då plattformen är enkel, användarvänligt och effektiv.”

  — Sajad Alkufi - verksamhetschef SH Omsorg

 1. MinFam
 2. MinFam
 3. MinFam